کارگاه های آموزشی سال1397:

ردیف نام کارگاه تاریخ برگزاری مدرس محل برگزاری
1 آموزش مقدماتی SPSS 97/03/07 دکتر رجبی سالن کنفرانس - 
2 روش تحقیق 97/07/25 دکتر یوسف مرادی سالن کنفرانس - 
3 آموزش مقدماتی SPSS 97/07/14 دکتر فاطمه سروی سالن کنفرانس - 
4 کارگاه جستجوی پیشرفته 97/09/07 دکتر یوسف مرادی سالن کنفرانس - 
5 پروپوزال نویسی 97/08/23 دکتر یوسف مرادی سالن کنفرانس - 
6 مقاله نویسی 97/08/26 دکتر فاطمه سروی سالن کنفرانس - 
7 پروپوزال نویسی  97/09/25 دکتر یوسف مرادی سالن کنفرانس - 
8 آشنایی با رفرنس نویسی(Endnote)  97/11/30 دکتر یوسف مرادی سالن کنفرانس - 
9 کارگاه تعیین حجم نمونه و تخصیص تصادفی 97/12/13  دکتر فاطمه سروی سالن کنفرانس - 
10 آموزش مقدماتی SPSS  97/11/27 دکتر فاطمه سروی سالن کنفرانس - 

 

کارگاه های آموزشی سال1398:

برگزاری دوره آموزشی تغذیه با شیر مادر در مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی:

این دوره آموزشی با حضور کلیه پرسنل پرستاری مامایی در تاریخ های 30 بهمن  یکم اسفند ماه 98 برگزار گردید.مدرسین گروه آموزشی شیردهی به سیاست ترویج تغذیه با شیر مادر و ده اقدام شیردهی در بیمارستان های دوستدار کودک از جمله لزوم آموزش کارکنان ، آموزش شیردهی به مادران باردار ، تماس پوست با پوست ، حمایت مادران جهت تغذیه با شیر مادر ، هم اتاقی مادر و نوزاد ، تغذیه انحصاری با شیر مادر تا شش ماه بعد از تولد ، عدم استفاده از گول زنک و شیشه شیر ، تشکیل گروههای حمایتی تغذیه با شیر مادر پرداختند. همچنین در خصوص علل امتناع شیر خوار از شیر مادر ، نشانه های کفایت شیر مادر ، اصول و روشهای صحیح تغذیه با شیر مادر ، استفاده از ابزار کمک شیردهی ، همچنین در خصوص بانک شیر و نحوه جمع آوری و ذخیره سازی شیر مادر توضیحات کاملی داده شد.      
برنامه این کارگاهها به شرح ذیل می باشد:

 
 30/11/98
ساعت عنوان سخنران تخصص
8:30-8 افتتاحیه-معارفه خانم بخشی کارشناس ارشد پرستاری
8:45-8:30 راه اندازی بیمارستان دوستدارکودک بعنوان یک بخش از استراتژی جهانی –ده اقدام برای شیردهی موفق بخشی   کارشناس ارشد مامایی
10-8:45 آناتومی، نقش هورمون ها، مکانیسم شیر مادر
مشکلات شیردهی (ماستیت، احتقان ،.....)
 
خانم پرنیان
 
 
کارشناس مامایی
 
10:15-10 پذیرایی
 
10:45-10:15 نشانه های کفایت شیرمادر،القای شیردهی خانم سهلانی کارشناس پرستاری
11:30-10:45 شیرخواران با نیازهای خاص ، ایکتر و KMC
 
خانم سهلانی کارشناس پرستاری
 
 
روز دوم کارگاه 1/12/97
 
9:15-8:30 روشهای تغذیه غیرمستقیم از شیرمادر
(شرکت کنندگان انواع وسایل کمک تغذیه نوزاد از جمله استفاده از فنجان، قاشق و.. را شناخته و قادر به استفاده از آنها باشند).
خانم پوردبیری کارشناس مامایی
10:30-9:15
(کارعملی)
-وضعیت های مختلف شیردهی(شرکت کنندگان پوزیشن صحیح شیردهی رابا استفاده از سینه مصنوعی وعروسک انجام دهند). خانم پوردبیری کارشناس مامایی
10:45-10:30 پذیرایی
 
11:30-10:45 اصول دوشیدن شیرو ذخیره سازی آن(به طور عملی کار با شیردوش برقی و مکانیکی توسط مدرس آموندگان کا خانم سهلانی کارشناس پرستاری
12-11:30
 
اختتامیه-پس آزمون خانم بخشی کارشناس ارشد پرستاری

 

برگزاری کارگاه آموزشی روش تحقیق 26آذر 98:

یوسف مرادی 8:00 الی 8:30 سوال پژوهش و نحوه ای دست یابی به آن
Research Question
یوسف مرادی 8:35 الی 9:00 استراتژی جستجو در مورد موضوع مورد نظر
Search Strategy
یوسف مرادی 9:05 الی 9:35 نحوه ای نگارش بیان مسئله و بررسی متون
Introduction and literature review
یوسف مرادی 9:40 الی 10:00 اهداف کلی ؛ اختصاصی و کاربردی
Total and Specific Objectives
یوسف مرادی 10:15 الی 10:35 سوالات و فرضیات مطالعه
Questions and Hypothesis
یوسف مرادی 10:40 الی 11:00 انواع مطالعات پژوهشی
Type of Studies
یوسف مرادی 11:00 الی 11:25 نمونه گیری ؛ جمع آوری داده ها
Sampling and Data Collection
یوسف مرادی 11:30 الی 11:45 انالیز های آماری
Statistical Analysis
یوسف مرادی 11:50 الی 12:00 انواع متغیر ها و تعاریف آنها
Variables
یوسف مرادی 12:00 الی 12:20 جدول گانت

 

برگزاری کارگاه آموزشی شیر مادر:

در تایخ های 24خرداد لغایت 29 خرداد سالجاری، کارگاه آموزشی شیر مادر با حضور اساتید و پرستاران شاغل در بخش نوزادان مرکز و سایر بیمارستانها برگزار شد. تدریس این کارگاه بعهده جناب آقای دکتر یاوری بود. 

کارگاه های آموزشی برگزار شده سال ۱۴۰۰:

کارگاه آموزشی اطقا حریق با شرکت 80 نفر در تاریخ 1400/04/1 برگزار شد.

کارگاه آموزشی کرونا ویروس با شرکت حدود 83 نفر در تاریخ 1400/04/3 برگزار شد.

کارگاه آموزشی اصول ایمنی بیمار با شرکت حدود 20 نفر در تاریخ 1400/04/8 برگزار شد.

 

 

 

 
 
 
Template settings