بیمارستان اکبرآبادی در سال ۱۳۱۹ به عنوان بنگاه حمایت از مادران و نوزادان و زنان باردار و بینوایان تاسیس شده است و در سال ۱۳۲۰ در خیابان منیریه تهران تحت عنوان زایشگاه سی تخت خوابی حمایت از مادران و نوزادان افتتاح شد. این مرکز به عنوان یک مرکز آموزشی و درمانی در بخش های مامائی و زنان به عنوان بزرگترین بزرگترین مرکز تخصصی در زمینه های یاد شده فعالیت می کند.حیطه موضوعی بیمارستان نوزادان ، اطفال ، زنان و زایمان و جراحی های عمومی است.

 کتابخانه این مرکز در سال ۱۳۶۲ تاسیس شده است و در طول فعالیت خود منابعی را در موضوعات تخصصی مرتبط با مرکز در بردارد.

۲۷۸ عنوان کتاب لاتین و ۱۰۸ عنوان کتاب فارسی و ۲۰ عنوان نشریات دارد و مساحت آن ۸۰ متر مربع است.

 

 

Template settings