• 1401/06/05 - 13:29
  • - تعداد بازدید: 60
  • - تعداد بازدید کنندگان: 60
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

نیازسنجی کتاب های مورد نیاز

4562.mp3 نیازسنجی کتاب های مورد نیاز
اساتید و فراگیران محترم در صورت نیاز به کتاب جهت خریداری یا از طریق سایت نیاز خود را ثبت نمایید یا حضوری به مسئول کتابخانه اطلاع دهید.

 

 
  • Newsgroup : اخبار کتابخانه
  • News code : 4562
کپی لینک کوتاه:
رضوان بیرانوند
خبرنگار

رضوان بیرانوند

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings