• 1401/11/09 - 07:21
  • - تعداد بازدید: 11
  • - تعداد بازدید کنندگان: 11
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

برگزاری کارگاه کمک به تنفس نوزاد (HBB)

11198.mp3 برگزاری کارگاه کمک به تنفس نوزاد (HBB)

به گزارش روابط عمومی مرکز روز یکشنبه   مورخ ۹بهمن ماه کارگاه کمک به تنفس نوزاد (HBB) با حضور جمعی از متخصصین زنان و ماماهای مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران   برگزار گردید.    

این کارگاه آموزشی با هدف افزایش دانش، نگرش و عملکرد کادر درمان شاغل در بخش  زایمان و اتاق عمل در رابطه با کمک به تنفس نوزاد متولد شده در زمان طلائی که در نهایت منجر به کاهش مرگ و میر نوزادان می‌شود، برگزار شد. در این کارگاه دکتر ماندانا کشاکی و دکتر نوروزی به اهمیت کمک به تنفس نوزاد متولد شده در زمان طلائی (دقیقه اول بعد از تولد)، اقدامات لازم قبل از تولد نوزاد، نحوه چک کردن صحیح وسایل تهویه، نحوه صحیح خشک کردن نوزاد، اهمیت تماس پوست با پوست، نحوه استفاده صحیح از ماسک و تهویه با امبوبگ و…اشاره کردند. همچنین کلیه شرکت کنندگان با استفاده از مولاژ و سایر وسایل کمک آموزشی اقدام به تمرین عملی نمودند.

  • Newsgroup : اخبار بیمارستان
  • News code : 11198
کپی لینک کوتاه:
key words
رضوان بیرانوند
خبرنگار

رضوان بیرانوند

Pictures

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings