• 1402/11/29 - 08:53
  • - تعداد بازدید: 54
  • - تعداد بازدید کنندگان: 54
  • زمان مطالعه: 1 دقیقه

برگزاری کارگاه ترویج تغذیه با شیرمادر

330694.mp3 برگزاری کارگاه ترویج تغذیه با شیرمادر

شواهد روشنى وجود دارد که عدم تغذیه با شیرمادر احتمال ابتلاى شیرخوار و مادر را به بیمارى‌ها افزایش مى دهد وتحقیقات انجام شده از لحاظ زیست شناختى برروى شیرمادر بیانگر این است که با نیازهاى تکاملى شیرخوار، هم خوانى بى همتایى دارد. برنامه هاى بهداشت عمومی و سیستمهاى اطلاع رسانى درزمینه حمایت ازتغذیه مطلوب شیرخواران پیشرفت هاى زیادى داشته اند. بیمارستان هابه تغذیه باشیرمادر روى  آورده‌اندو از مصرف شیرمصنوعى درموارد غیرضرورى اجتناب مى کنند، لذا با تغییر عادات رفتارى  درراستاى استانداردهاى اعتباربخشى مورد تشویق قرار مى گیرند.

بیشتر مادران شیردهى را آگاهانه شروع مى کنند اما بسیارى از آنان با وجود تلاشى که مى کنند در این امر با شکست مواجه مى شوند. خطرات جدى و موانعى همیشگى وجود دارند که موفقیت شیردهى را تحت الشعاع قرار مى دهند، از جمله: علاقه نداشتن مادر به شیردهى، عدم مرخصى شیردهى، عدم اطلاع رسانى مستمر و فقدان حمایت آگاهانه و قابل دسترس براى شیردهى توسط مراقبین بهداشتى آموزش دیده. ازطرفى با این که میزان تغذیه با شیرمادر درحال افزایش بوده است، شیر دوشیده و ذخیره شده مادر را غالبا توسط بطرى به شیرخواران مى دهند ومتأسفانه دانش بشرى در این زمینه به مرحلة اجرا در نیامده است. بنابراین نقش متخصصین زنان و کودکان در حمایت از شیردهى ازهمیشه مهمتر است.
این افراد باید دانش کافى در این زمینه داشته باشند. به همین منظور کارگاه آموزشی ترویج تغذیه با شیرمادر در تاریخ ۲۹ بهمن ماه جهت بازآموزی دستیاران و متخصصین زنان و زایمان در مرکز شهیداکبرآبادی برگزار گردید. در این کارگاه آموزشی با تکیه بر مباحث عملی،   مواردی همچون عوامل موثر بر موفقیت تغذیه با شیرمادر، چگونگی تولید و تداوم شیردهی، فراهم آوردن برخی تسهیلات به منظور موفقیت مادران در شیردهی، مدیریت درد در زایمان طبیعی و سزارین  ، نقش سلامت مادر در شیردهی و تاثیر شیردهی بر سلامت مادر  ، برخی مشکلات احتمالی دوران شیردهی و وضعیت‌های شیردهی و بررسی نحوه تغذیه با شیرمادر به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

  • گروه اخبار : اخبار و تازه ها
  • کد خبر : 330694
:
کلیدواژه ها
رضوان بیرانوند
خبرنگار

رضوان بیرانوند

تصاویر

Template settings