لیست اخبار صفحه :1
نخستین کارگاه هوشمندسازی کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار شد

نخستین کارگاه هوشمندسازی کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار شد

نخستین کارگاه هوشمندسازی کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی ویژه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ‌در روز شنبه 4 شهریورماه در محل سالن شماره 2 مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور روسای کتابخانه‌های مرکزی و کتابداران دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از ساعت 8 تا 15 برگزار شد.

بازدید یک روزه کارشناسان اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی ایران از مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی

بازدید یک روزه کارشناسان اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی ایران از مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی

بازدید یک روزه کارشناسان اداره بازرسی دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور دکتر مجدی بازرس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات از بخش های بیمارستان حمایت مادران شهید اکبر آبادی انجام پذیرفت.

خرید منابع موردنیاز کاربران کتابخانه بیمارستان شهیداکبرابادی از سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

خرید منابع موردنیاز کاربران کتابخانه بیمارستان شهیداکبرابادی از سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

با عنایت به برگزاری سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در تاریخ 20 الی 30 اردیبهشت ماه، کتابخانه بیمارستان شهیداکبرابادی جهت روزآمدسازی منابع خود، اقدام به خرید کتب مورد نیاز نموده است.

Template settings